Cari Blog Ini

Memuatkan ...

Khamis, 24 November 2011

Apa itu Kapasiti Pertukaran Kation?


Kapasiti Pertukaran Kation atau Cation Exchange Capacity (akronim C.E.C.) adalah ukuran tempat kation (ion bercas positif) bertukar di dalam tanah.  Ia digunakan untuk menentukan keupayaan tanah menyimpan nutrien.   

Ukuran C.E.C. adalah berguna untuk menentukan kadar kesuburan tanah.  Maksud tempat pertukaran kation ialah ampaian (colloid) yang bercas negatif dalam tanah liat atau bahan organik yang mampu menarik dan melekatkan kation, iaitu zarah-zarah bercas positif.  Zarah-zarah nutrien yang bercas positif termasuk zarah-zarah ion ammonium, kalsium, besi (ferum), magnesium, mangan dan kalium akan terlekat pada lokasi tersebut.   

Proses menarik dan melekatkan kation dikenali sebagai proses penyerapan.  Tempat pertukaran kation dapat membantu tanah dari kehilangan nutrien akibat dibawa oleh arus air ketika hujan atau ketika menyiram.  

Tanah yang mempunyai C.E.C. yang rendah perlu dibaja selalu manakala tanah yang mempunyai nilai C.E.C. yang tinggi mampu menyimpan nutrien sehingga diserap oleh tumbuhan.  

 C.E.C ditentukan oleh jumlah bahan organik dan tanah liat dalam tanah tersebut dan diukur dalam unit milliequivalents per 100 g tanah.

Tanah pasir, 2 hingga 4 meq
Tanah gembur, 10 – 20 meq
Tanah liat, 25 – 50 meq
Tanah humus, 30 – 300 meq

Tiada ulasan:

Catat Ulasan